นโยบายความเป็นส่วนตัว


บทนำ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ระบบ  joinfull.com system

ปรับปรุง อัดเดจล่าสุดวันที่ 5 ตุลาคม 2559

joinfull.com เป็นเจ้าของ และ ดำเนินการโดย บริษัท จอยฟูลกรุ๊ป จำกัด (" joinfull.com " หรือ "เรา") บริษัท จดทะเบียนจำกัด ในประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายเกี่ยวกับการเก็บและรวมรวมข้อมูล และ การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ("ฐานข้อมูลส่วนบุคคล") ในการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานในระบบบริการจากระบบ  joinfull.com ตลอดจนเว๊ปไซด์ พื้นฐานใน ระบบ  joinfull.com อ้างถึงเว๊ปไซด์ ถือว่ารวมการซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ร่วมถึงแต่ไม่จำกัด ในระบบบนมือถือ และ แอพพลิเคชั่น การเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์ ยินยอมให้เขาถึงหมวดหมู่, การใช้งาน, การเปิดเผย, การดำเนินการ ในฐานข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในบางโอกาศ ระบบ  joinfull.com อาจมีวาระการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว สะท้อนให้เห็นถึง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุลลคของเรา และ การปฎิบัติใข้ ในระบบต่างๆของเว๊ปไซด์ของเรา หรือระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มขึ้นใหม่ของเรา เราอาจทำให้การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงวิธีที่รวบรวมข้อมูล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะได้รับการโพสต์ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และแจ้งวันที่มีการเปลี่ยนแปลง จะระบุไว้ด้านบนของ นโยบายความเป็นส่วนตัวให้ท่านได้ทราบ อย่างไรก็ตามท่านควรอ่านทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้รับทราบถึงนโยบายและการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันที่สุดของเรา ระบบ  joinfull.com จะโพสต์ไว้ด้วยอย่างเด่นชัด หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในการอัพเดจ หากท่านไม่ยอมรับในระเบียบนโยบายดังกล่าว จากที่ทางระบบได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอความกรุณาให้ท่านงดที่จะไม่ใช้เชื่อมต่อเข้ามาใช้งานในระบบ หากท่านเข้าใช้งานในระบบหลังจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อทานได้เชื่อมต่อเข้ามาใช้งานในระบบ  joinfull.com และมีผลบังคับใช้ ในนโยบายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้กับเราเมื่อใช้ เว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อของคุณ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, (ไม่รวมข้อมูลเครดิตการ์ด), อีเมลล์, ชื่อโรงแรม, สถานที่ตั้งโรงแรม, หรือ ระยะเวลาในการเข้าพัก, รายการแพคเกจทัวร์ บริการในการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ. นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถ ระบุตัวตน ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการล๊อกอิน เข้าใช้งาน, ที่อยู่ IP, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์, ชนิดของระบบปฏิบัติการ, สัญชาติและรหัสผ่าน และ ค่าการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาเฉพาะ เช่นเดียวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

การป้องกัน ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ 

เพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต เรารักษาทางกายภาพที่เหมาะ สม, อิเล็กทรอนิกส์และองค์กร ขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล กับ อุบัติเหตุ หรือ ทำลายไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุบัติเหตุจากการสูญเสีย หรือ การเปลี่ยนแปลง หรือ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญติ, การเข้าถึง การป้องการทำธุรกรรมข้อมูลบัตรเครดิต ในขณะที่ใข้ระบบ  joinfull.com ใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ในการเก็บรักษาความปลอดภัย ข้อมูลบัตรเครจะดิตเข้ารหัสในระหว่างการขนส่ง

เราใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่เรารวบรวม อย่างไร บนเอกสารของท่าน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซด์

1.การลงทะเบียนของคุณ กับทางเว็บไซต์และ การสร้างขอมูลบัญชีของท่าน

2.การจัดเตรียมสำหรับคุณ กับ การร้องขอการใช้งาน ( เป็นหลักในการดำเนินการและยืนยันการจองแพคเกจทัวร์ โรงแรม ตั๋วเข้าชม และสินค้าด้านบริการอื่นๆในระบบ) หลังจากคุณได้ยืนยันในระบบเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง

3.จัดเตรียมให้คุณ กับข้อมูลต่างๆ และการบริการของเรา บนเว็บไซด์ หรือ บนเว็บไซด์อื่นๆ และ การสื่อสารกับคุณ ถึงขอบเขตที่จำเป็น ถึงการร้องขอในบริการ 

4.เพิ่มความสามารถ และการใช้งานของระบบในการจอง 

5. สำหรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไป

6. กับการติดต่อคุณ ในกรณีปรับปรุง หรือแก้ไขการจอง และรวมถึง ความเร็วในการ ส่งร้องขอการสั่งซื้อ, และสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในการดูแล แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันเวลา ในบริการใหม่ๆ และสิทธิพิเศษ, ด้วยความต่อเนื่องของเวลา ระบบ  joinfull.com จะติดต่อคุณ และขอทราบถึง ความรู้สึกและประสบการณ์ ในการใช้เว๊ปไซด์

7.ช่วยเราในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ในลำดับต่อไป เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้ท่าน

8. สำหรับ การส่งข่าวสาร หรือ สิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับคุณผ่านทางบัญชีในเว๊ปไซด์ ตามที่คุณได้ความประสงค์รับข่าวสารนั้นไว้ ถ้าคุณไม่ประสงค์จะรับข่าวสารนั้น หรือ ข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถปรับไม่รับการข่าวสารนี้อย่างง่ายดายโดย เข้าไปในบัญชีของคุณแล้วปรับเป็นไม่รับข่าวสารต่างๆ ได้ตลอดเวลา คุณจะได้รับเพียงเอกสารต่างๆที่จำเป็นหลังจากที่คุณได้จองแพคเกจหรือสินค้าและบริการผ่านระบบ  joinfull.com เพียงเท่านั้น และ คุณจะได้รับคำขอให้ ทำแบบสอบถาม ผ่านทางเมลล์อีกครั้งหลังจากที่คุณได้เดินทางท่องเที่ยวและใช้บริการในสินค้าด้านการท่องเที่ยวในทริปที่คุณเลือก ซื้อ แบบสอบถามที่คุณได้ทำให้เรานั้น จะเป็นข้อมูลให้ลูกค้าอื่นๆ ได้ทราบถึง และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  เมื่อใดที่คุณล๊อกอินเข้าสู่ระบบ คุณจะสามารถดึงข้อมูบต่างๆ รวมถึงข้อมูลการใช้บริการสินค้าด้านการท่องเที่ยวต่างๆและข้อมูลส่วนตัว ซึ่งคุณจะสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวเหล่าทำการจองและการชำระเงิน ในรายการต่อไปได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณนั้น จะถูกเข้าระหัสความปลอดภัย ตลอดเวลาการเข้าใช้งาน ความทั้งข้อมูลส่วนตัวของคุณต่างๆด้วยเช่นกัน และคุณสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้ ผ่านทางบัญชีของคุณในระบบัญชี  joinfull.com สำหรับระบบการดูแลความปลอดภัยทางการเงิน ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบัตรเคดิตได้ ( แต่รายละเอียดบัตรสามารถลบรายละเอียดได้ ) เมื่อคุณเข้าดูรายละเอียดของบัตรเครดิต รายละเอียดเหล่านั้นจะถูกรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานผ่านระบบ  joinfull.com เมื่อคุณทำการจองและซื้อสินค้าต่างๆในระบบ ( ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการการขอคืนเงินใด ๆ สำหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการด้านอื่นๆในระบบ)

การใช้งานข้อมูลส่วนตัวของท่าน

joinfull.com  จะใช้งานข้อมูลส่วนตัวของท่านร่วมกับ ซัพพลายเออร์ เช่น โรงแรมที่ท่านเข้าพัก รวมทั้งซัพพลายเออร์เจ้าของสินค้าและบริการที่ท่านได้เลือกซื้อ และ ผู้ร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ท่านเลือกซื้อนั้นๆ เช่น ธนาคารในประเทศไทยและในต่างประเทศ ระบบ คราวเซิฟเวอร์ และ โฮสติ้ง ระบบการวิเคราะห์ดาต้า และ นอกจากนี้ยังมีเว๊ปไซด์ต่างๆของบุคคลที่สามต่างๆดังกล่าว  องค์กรบัตรเครดิตและบริการการชำระเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง. ทุกๆฝ่ายที่สามด้านดังที่กล่าวจะอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัย และ การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และ ตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบเราเท่านั้น ในบางครั้ง,  joinfull.com จะส่งร้องขอ การทำ ทำธุรกรรมโดยตรง กับ การบริการกับบุคคลที่สาม หรือ ในเวลาที่คุณใช้งานเว๊ปไซด์ ในการจองสินค้าด้านการท่องเที่ยวและบริการอื่นๆ หรือ ห้องพักต่างๆ เราจะทำการจัดเตรียม ข้อมูลต่างๆของท่าน ส่งไปยังโรงแรม และซัพพลายเออร์สินค้าอื่นๆ ตามที่ท่านได้เลือกซื้อในระบบของเรา หรือ ระบบของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ผ่านยังระบบของเรา

joinfull.com  จะนำเสนอบริการอื่นๆ (สามารถเลือกซื้อ-ไม่เลือกซื้อ) เพื่อช่วยให้ท่าน จัดเตรียมทริปการเดินทางได้ง่ายขึ้น และนำเสนอ สิทธิพิเศษต่างๆ หรือ สำหรับเพื่อจุดประสงค์อื่นที่คุณอาจจะสนใจ การบริการนี้ เป็นการนำเสนอบริการด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดเตรียมผ่านระบบบุคคลที่สาม ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริการนี้อาจจะใช้ร่วมกันกับการจัดเตรียมของระบบบุคคลที่สาม ที่ให้บริการท่านดีที่สุด

บันทึกไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ตามความจำเป็น หรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างล่าง และ การเปิดเผย ข้อมุลส่วนบุคคลของท่าน และ รายการที่ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการต่าๆที่คุณเลือกซื้อ และ แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง กับทาง พาร์ทเนอร์เลือกที่เกี่ยวข้อง ( รายละเอียดของคุณจะถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของการรายงานและการวิเคราะห์ เท่านั้น ) เราจะไม่ทำการเปิดเผย ของมูลต่างๆของท่าน กับทางบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง และมิได้มีข้อตกลงยินยอม

อย่างไรก็ตาม, เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง บริษัท ในเครือของเรา (ในประเทศไทยและต่างประเทศ) รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนของเราที่เชื่อถือได้ และ ตัวแทนที่มีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ได้รับการอนุญาติจากเรา และ บุคคลใดๆที่จำเป็นต้องทราบ และเข้าถึงข้อมูล ต้องดำเนินการให้บริการที่มีการร้องขอ โดยคุณ (รวมถึงแผนกดูแลลูกค้า) และ ภายใน ( ตรวจสอบ / การปฏิบัติตาม )

joinfull.com  จะอยู่ในกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ป้องกันข้อมูลในความรับผิดชอบของเรา ต่อการตอบสนองต่อกฎหมาย, กระบวนการพิจารณาคดี, การร้องขอถูกต้องตามกฎหมาย, ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเทียบเท่าตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้ หรือ ผู้มีอำนาจดูแล, ตรวจสอบการทุจริต, การกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ,  ตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น, ที่จำเป็นในการสั่งซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ, ปกป้องผลประโยชน์ของเราถูกต้องตามกฎหมาย,  หรือให้กับผู้ซื้อในการเชื่อมต่อกับการขายใด ๆ,  การมอบหมาย, หรือการโอนต่างๆทั้งหมด, หรือในส่วนนึ่งส่วนใดของธุรกิจเรา, ทั้ง เรายัง อยู่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ, เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ยังบังคับใช้ หรือ ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข ที่เหมาะสม ยังสินค้าของเรา หรือ การป้องกันที่ถูกต้องในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ  joinfull.com ผู้ใช้งานระบบหรือบุคคลอื่น ๆ ของเรา

ในเงื่อนไขที่อธิบายข้างต้นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะตั้งอยู่ในการควบคุม ที่อาจมีมาตรฐานแตกต่างกัน การปกป้องข้อมูลเมื่อเทียบ กฎหมายในเขตอำนาจของบ้านของคุณ

นโยบายของเราเกี่ยวกับคุกกี้และแท็กหน้าเว๊ปไซด์ต่างๆ

โดยผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว๊ปไซด์ของเรา คุณยินยอมให้  เข้าถึง การใช้งานของคุกกี้และแท็ก ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเว็ปไซด์ของเรา ใช้เซสชั่น  และ คุกกี้ถาวร  ตลอดจน หน้าเพจแท็กที่รวมไว้ และ สโตว์ เก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ คุกกี้ เป็นดาต้าในส่วนเล็ก และนั้นเป็น ดาต้าที่ถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากเว็บไซต์ และ ข้อมูล ฮาร์ดไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ของคุณ หน้าเพจแท็ก จะเป็นรหัสซึ่งอ่าน และเขียนข้อมูลคุกกี้ คุกกี้ทั้งคู่ หรือ หน้าเพจแท๊ก บางครั้งจะมาจาก  joinfull.com และ/หรือ ผู้ขายบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้ง และรวมงานกับเรา  คุกกี้เซสชัน หายไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณปิดเว๊ปเบราว์เซอร์. คุกกี้ปัจจุบันยังคงอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่เบราว์เซอร์ได้ถูกปิด  แต่สามารถลบออกได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ การใช้คุกกี้เหล่านี้และแท็กหน้าอาจแตกต่างกัน และมีการอธิบายไว้ในส่วนที่เหมาะสมด้านล่าง

การเลือกเอาออก

ถ้าคุณต้องการ ป้องกันเบราว์เซอร์ของคุณ จากการเข้าถึงของคุกกี้ ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับทราบทุกครั้งที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ของคุณ หรือถ้าคุณต้องการที่จะลบคุกกี้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ มักจะอยู่ภายใต้ส่วน "การตั้งค่า/ดูได้จากวิธีการใช้งาน ของเบราว์เซอร์" หากคุณปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้ฟังก์ชั่นที่สำคัญหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์นี้ และคุณจะต้องกรอกรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ โปรดทราบว่าการเลือกออกจากคุกกี้ของบุคคลที่สาม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับ การโฆษณาออนไลน์ มันหมายความว่าเครือข่ายที่คุณเลือกออก จะไม่แสดงโฆษณาที่เหมาะกับการตั้งค่าเว็บของคุณ และรูปแบบการใช้   โปรดทราบว่าถ้าคุณล้างคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของคุณ หรือใช้เบราว์เซอร์ที่แตกต่างกัน คุณจะต้องทำตามขั้นตอนการ เลือก/ไม่ออก อีกครั้ง

joinfull.com  อาจจะเพิ่มการเชื่อมโยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวเพื่อสนับสนุนสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุกกี้, หน้าแท็กและการใช้ข้อมูล

joinfull.com  คุกกี้

joinfull.com  ใช้คุกกี้เซสชั่นที่จะทำให้คุณเข้าสู่ระบบในตลอดการเยี่ยมชมของคุณไปยังเว็บไซต์

joinfull.com  ใช้คุกกี้ถาวร "ทำให้เป็นของตัว" เว็บไซต์สำหรับแต่ละผู้ใช้ โดยข้อมูลที่มีการจดจำ เกี่ยวกับการเยือนของผู้ใช้และกิจกรรมบนเว็บไซต์  ภาษาที่คุณเลือก, คุณเข้าสู่ระบบด้วยการล๊อกอิน เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ในครั้งต่อไปของคุณที่เข้ามาใช้งานยังเว็บไซต์

joinfull.com  ยังใช้คุกกี้ถาวรเช่นกัน หรือ เพจแท็ก การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ และการเยี่ยมชมของคุณไปยังเว็บไซต์ที่ช่วยให้เราสามารถปรับปรุง เว็บไซต์และบริการของเรา และการปรับแต่งการโฆษณาของคุณ (ผ่านทางเมลล์, บนระบบเว๊ปไซดืของเรา, หรือเว๊ปไซด์อื่นๆ) ตามความสนใจของผู้ใช้ของเรา คุกกี้ดังกล่าวและแท็กหน้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าเยี่ยมชม บนเว็บไซต์และการค้นหาที่คุณดำเนินการ

วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้, หรือจะใช้สิทธิในการเข้าถึงใดๆ การตรวจแก้ไข, การทำให้ถูกต้อง, การลบ, การคัดค้านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ต้องมีอยู่ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง แผนกดูแลลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ, เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึง หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การ ร้องขอใดๆ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับคำตอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  คุณอาจยังจะมีหัวเรื่องประมวลผลของข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา และการตลาด และการวิจัยในความคิดเห็น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับการเข้าถึงดังกล่าว ตามกฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณต้องการที่จะติดต่อ  joinfull.com   เจ้าหน้าดูแลการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธุ์ เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ผ่านอีเมลล์, คุณอาจส่งเมลล์มายัง service@joinfull.com เราจะดำเนินการให้บริการคุณเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

อีกหนึ่งทางเลือกคือคุณอาจจะส่งจดหมายลงเทะเบียน ถึงเจ้าหน้าที่ดูแลการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ของ  joinfull.com ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท จอยฟูลกรุ๊ป จำกัด
1104/232 โครงการโนเบิลคิว พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10250

และคุณยังสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยการติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์
+662 187 2730 (ประทเศไทย, เสียค่าใช้จ่าย ) หรือหมายเลขอื่น ๆ ที่เราอาจจะให้คำแนะนำเป็นครั้งคราว

หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับผู้เยาว์

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับสิทธิ์  สำหรับใช้งานระบบการจองในสินค้าและบริการการท่องเที่ยวต่างๆของเราผ่านเว๊ปไซด์ของเรานี้ ผู้เยาว์ตามปกติสามารถเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว กับพ่อแม่ของพวกเขา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย, ที่มีการสินค้าและบริการด้าบการท่องเที่ยวยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายของเรา

ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการเขียนขึ้นในภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และอาจมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมเป็นภาษาอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในความเข้าใจของคุณ. ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปล , ในฉบับภาษาไทยหรือภาษาที่เพิ่มขึ้นในภาษาอื่นๆ จะถือว่าภาษาไทยจะเหนือกว่า

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดปรึกษา  joinfull.com แผนกดูแลลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับ รายละเอียดที่มากกว่าบนเว๊ปไซด์ของเรา  นโยบายส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  joinfull.com ข้อกำหนดการใช้งาน.